Príspevky

Poistková skrinka

Obraz
Elektro / Poistková skrinka Nie som vyučený elektrikár, ale elektro rozvody v mojom 4 izbovom byte som realizoval svojpomocne, sám. Práce tohto druhu vyžadujú určité technické zručnosti. S pomocou základného vzdelania a množstva kvalitných návodov, vrátane videí, ktoré nájdete na internete, dnes už môže tieto práce zvládnuť takmer každý. Nepotrebujete elektrikárske vzdelanie, ale základy zo strednej a vysokej školy úplne postačujú, aby ste si dokázali urobiť nové elektro rozvody v byte sami tak, ako ja. Revízny technik poskytol môjmu projektu guľaté razítko úplne bez protekcie, pretože všetko skontroloval a premeral a nezistil žiadne závady. Táto osoba je zároveň skúškou správnosti, či ste všetko vykonali správne, bez revíznej správy (pečiatky) vás k sieti aj tak nepripoja. * Poistková skrinka Kúpili sme starší byt v panelovom dome Kúpili sme starší byt v panelovom dome, kde boli ešte pôvodné hliníkové rozvody. Všetky elektrické spotrebiče v byte stáli na troch 10 A a

Prúdové chrániče

Obraz
Elektro / Prúdové chrániče Prúdový chránič - RCD (angl. Residual Current Device) - je elektrické zariadenie zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku časti elektrického prúdu mimo chránený obvod. Uniknutý elektrický prúd označujeme tiež ako chybový alebo poruchový prúd. K takejto situácii môže dôjsť napríklad pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu. Využitie Súčasne platné technické normy vyžadujú použitie prúdových chráničov v novobudovaných rozvodoch. Staršie rozvody sa z dôvodov znižovania rizika úrazu elektrickým prúdom dopĺňajú prúdovými chráničmi. Sú to najmä vetvy rozvodov, ktoré vedú do priestorov so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom ako napr. vlhké prostredie, sociálne zariadenia, kúpeľne a podobne. Zapojenie Charakteristika Dvojpólový prúdový chránič porovnáva veľkosť prúdu, tečúceho fázovým vodičom s veľkosťou prúdu, tečúceho neutrálnym vodičom. Pokiaľ sú veľko