Príspevky

Poistková skrinka, bytový rozvádzač

Obraz
Elektro / Poistková skrinka Nie som vyučený elektrikár, ale elektro rozvody v mojom 4 izbovom byte som realizoval svojpomocne, sám. Práce tohto druhu vyžadujú isté technické zručnosti, ale pomocou základného vzdelania a množstva kvalitných návodov, vrátane videí, ktoré nájdete na internete, tieto práce zvládne takmer každý. Nepotrebujete elektrikárske vzdelanie, ale základy zo strednej školy úplne postačujú, aby ste si dokázali urobiť nové elektro rozvody v byte sami, tak, ako ja. Revízny technik poskytol môjmu projektu guľaté razítko úplne bez protekcie, keď všetko skontroloval, premeral a nezistil žiadne závady. Táto kontrola je zároveň skúškou správnosti, či ste všetko vykonali správne, bez revíznej správy (pečiatky) vás k sieti aj tak nepripoja (*) . Prerábali sme starší byt v panelovom dome Kúpili sme starší byt v panelovom dome, kde boli ešte pôvodné hliníkové rozvody, staré vyše 50 rokov, t.j. po životnosti. Všetky elektrické spotrebiče v byte bežali na troch 10

Prúdové chrániče

Obraz
Elektro / Prúdové chrániče / Prúdový chránič - RCD (angl. Residual Current Device) - je elektrické zariadenie zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku časti elektrického prúdu mimo chránený obvod. Uniknutý elektrický prúd označujeme tiež ako chybový alebo poruchový prúd. K takejto situácii môže dôjsť napríklad pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu. Využitie Súčasne platné technické normy vyžadujú použitie prúdových chráničov v novobudovaných rozvodoch. Staršie rozvody sa z dôvodov znižovania rizika úrazu elektrickým prúdom dopĺňajú prúdovými chráničmi. Sú to najmä vetvy rozvodov, ktoré vedú do priestorov so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom ako napr. vlhké prostredie, sociálne zariadenia, kúpeľne a podobne. Zapojenie Charakteristika Dvojpólový prúdový chránič porovnáva veľkosť prúdu, tečúceho fázovým vodičom s veľkosťou prúdu, tečúceho neutrálnym vodičom. Pokiaľ sú ve

Uzemnenie elektrickej inštalácie

Obraz
Elektro / Uzemnenie Uzemnenie je spojenie vodivých prvkov elektrickej sústavy, ktoré bežne nie sú pod napätím, so zemou s nízkym elektrickým odporom, prostredníctvom kovovej elektródy alebo kovovou konštrukciou uloženou v zemi. Za spomínané vodivé prvky môžme považovať kovové teleso elektroinštalácie, pracovné telesá elektrických strojov, domácich spotrebičov, kovové rozvody (plyn, voda, kúrenie), skrinky, sporák, kotle, klimatizácia, vaňa, práčky a t.d. Uzemnenie elektrickej inštalácie a okolitých vodivých predmetov je komplex riešení a zariadení na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.   * Uzemnenie oceľovou tyčou Pre zaistenie nízkeho elektrického odporu pôdy je dôležitá najmä úroveň pôdnej vlhkosti. Pri výpočte odporu (Ω) kontrolujeme merný odpor pôdy a ďalšie vlastnosti pôdy. K správnemu riešeniu nízkeho odporu prispeje tiež dostatočne dlhá a masívna zemniaca tyč.   * zemniaca tyč so svorkou a zemniacim vodičom (pozink. oceľ) Princípom činnosti zemnenia je ochrana p

Stavebné práce pre elektrické rozvody, svojpomocne

Obraz
Elektro / Stavebné práce Chystáte sa zhotoviť alebo rekonštruovať elektrické rozvody v byte svojpomocne? Budete musieť realizovať aj primerané stavebné práce. Pre nové el. rozvody bude potrebné umiestniť elektrické káble, chráničky, rozvádzače, spínače, zásuvky a ďalšie komponenty do múrov. Za týmto účelom je nutné vysekať drážky a otvory v murive, osadiť a upevniť elektro inštalácie (zasádrovať) a nakoniec naniesť omietky a vymaľovať. Podľa materiálov, z akých je zhotovená stavba, je vhodné mať isté zručnosti s betónom, pórobetonom, tehlovou stavbou, sadrokartónom, výrobou malty, stierkovaním a podobne.   * Stavebné práce - drážky pre káble Stavebné práce (úpravy pre elektro rozvody) bývajú zväčša náročnejšie, než inštalácia samotných elektrických rozvodov. Niekedy je potrebné okrem rezania a sekania drážok v múroch aj rozsiahlejšie úpravy, napr. odstránenie časti priečky, alebo zhotovenie nových priečok, podhľadov atd. Podľa rozsahu prác bude možno potrebné pozrieť aj

Odkazy pre inšpiráciu

Obraz
Elektro / Odkazy / Internet je plný skvelých nápadov a ukážok. Pozrite si nižšie uvedené odkazy, ktoré inšpirovali nás pri tvorbe našich elektrorozvodov v byte svojpomocne. Nemusíme byť vyučení v obore "elektrikár", aby sme dokázali vytvoriť domácu elektriku precízne. Buď to v sebe máme a potom nám stačí pár dobrých tipov a názorných inšpirácií, alebo si musíme za elektrikára zaplatiť a modliť sa, aby sme narazili na toho schopnejšieho. Verte, že fušerov s výučným listom je tiež dosť. Viem o čom hovorím, sám som musel niekoľkých tzv. "profíkov" od práce na mojom dome poslať predčasne preč. Ako hovorieval môj starý otec: "najlepšie sa kradne očami" a ešte zvykol dodať ("a je to beztrestné"). Tak si pozerajte nasledujúce odkazy:   ODKAZY Spravujeme elektrické rozvody svojpomocne (1) - (video YT) zapojenie TNC vs TNS Spravujeme elektrické rozvody svojpomocne (2) - (video YT) ističe, prúdové chrániče, vodiče Odborná spôsobilo