Stavebné práce pre elektrické rozvody, svojpomocne

Chystáte sa zhotoviť alebo rekonštruovať elektrické rozvody v byte svojpomocne? Budete musieť realizovať aj primerané stavebné práce. Pre nové el. rozvody bude potrebné umiestniť elektrické káble, chráničky, rozvádzače, spínače, zásuvky a ďalšie komponenty do múrov. Za týmto účelom je nutné vysekať drážky a otvory v murive, osadiť a upevniť elektro inštalácie (zasádrovať) a nakoniec naniesť omietky a vymaľovať. Podľa materiálov, z akých je zhotovená stavba, je vhodné mať isté zručnosti s betónom, pórobetonom, tehlovou stavbou, sadrokartónom, výrobou malty, stierkovaním a podobne.

 

stacebné práce* Stavebné práce - drážky pre káble

Stavebné práce (úpravy pre elektro rozvody) bývajú zväčša náročnejšie, než inštalácia samotných elektrických rozvodov. Niekedy je potrebné okrem rezania a sekania drážok v múroch aj rozsiahlejšie úpravy, napr. odstránenie časti priečky, alebo zhotovenie nových priečok, podhľadov atd. Podľa rozsahu prác bude možno potrebné pozrieť aj do stavebného zákona a ohlásiť drobné stavebné úpravy stavebnému úradu, resp. požiadaž o stavebné povolenie.

 

Čo hovorí stavebný zákon?

V našom projekte sme realizovali rekonštrukciu elektrických rozvodov v panelovom dome. Na začiatok, v rámci slušnosti a dobrých vzťahov, je dobré oznámiť susedom rozsah rekonštrukcie s odhadom časového obdobia pre stavebné práce, aby počítali so zvýšenou hlučnosťou a znečistením spoločných priestorov. Ak je rozsah prác väčší než len výmena el rozvodov, možno si vyžaduje ohlasovaciu povinnosť, v takom prípade je vhodné splniť si príslušné povinnosti na stavebnom úrade (ohlásenie drobnej stavby, žiadosť o stavebné povolenie). Legislatívu upravuje stavebný Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Bez potreby ohlásenia stavebný zákon v § 139b ods. 15 definuje rekonštrukciu bez potreby ohlásenia ako bežné udržiavacie práce, pod ktoré patria opravy a výmena vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh, dlažby, okien a dverí, opravy a údržba energetického, technického a technologického vybavenia, výmena vnútorných rozvodov, klimatizačného zariadenia, kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň a maliarske práce.

Ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu sa riadi stavebným zákonom v § 55 ods. 2. Rieši sa napríklad v prípade stavebných úprav, pri ktorých sa nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej požiarnu bezpečnosť či vzhľad, pri výmene bytového jadra, zasklení balkóna či lodžie, pri výmene dverí a pri výmene okien, ak sa mení ich veľkosť či členenie.

Stavebné povolenie sa vyžaduje najmä pri prístavbe, nadstavbe či pri stavebných úpravách. Žiadosť o stavebné povolenie je potrebné podať aj v prípade, ak pri rekonštrukcii plánujete zasahovať do nosných priečok či prepojiť dva byty. Pri podaní žiadosti o stavebné povolenie potrebujete projekt pre stavebné povolenie vypracovaný oprávnenou osobou. Táto žiadosť taktiež musí obsahovať prílohy ako sú doklady o vlastníctve bytu, projekt stavby v troch vyhotoveniach a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta.

 

Búranie nosných priečok

Niekedy vznikne potreba zväčšiť obytný priestor a spojením dvoch menších izieb vytvoriť jednu väčšiu. Presne tak sme vyhodnotili našu pôvodnú malú a neprakticky izolovanú kuchyňu. Rozhodli sme sa ju spojiť s obývačkou odstránením priečky. Vznikol tak veľký spojený obývaco-jedálenský priestor. Pre tento účel sme oslovili rodinného architekta, ktorý vypracoval projekt, spravil nákresy, dôležité výpočty a pripravil všetky potrebné podklady pre žiadosť o stavebné povolenie. Odstraňovali sme časť nosnej priečky, našťastie na najvyššom poschodí, takže nám to úrad povolil.

stenová píla

Na rezanie 20 cm panelu sme si požičali veľkú stenovú pílu. Práca s ňou je hračkou. V úvode je potrebné dobre zamerať a nakresliť čiary rezu. Lišta píly sa pomocou hmoždiniek primontuje na stenu. Dokonalý rovný rez zhotovíte za výdatnej podpory prívodu vody takmer bez prachu. Voda zo stien steká do pripraveného lôžka z igelitu, odkiaľ sa vodným vysávačom poľahky odoberá a vylieva do kanalizácie. Píla sa ovláda diaľkovým ovládačom. Odstránený panel sa nareže na primerane veľké kvádre, ktoré sa dajú pohodlne vyniesť z bytu. Silná pneumatika na parketách ich ochráni pred pádom ťažkého kusa betónu. Okrem vysokého tónu, ktorým sviští píla, by sa susedia ani nedozvedeli o nejakej bytovej úprave. Po troch hodinách práce boli izba a kuchyňa spojené, betón vyvezený. Ostali iba mokré steny a skvelý pocit z veľkého nového priestoru.

Búranie nosnej priečky* Búranie nosnej priečky - rozšírenie dverí
Búranie nosných priečok* Rezanie panelov

 

Odstraňovať staré káble zo stien?

Odstránenie starých káblov by malo byť samozrejmosťou, avšak pri rekonštrukcii môže táto činnosť výrazne navýšiť čas práce, preto sa vynecháva. Ak využívame pôvodné drážky, v ktorých boli umiestnené staré káble, vtedy je odstránenie starých vodičov jednoduché. Ak staré káble zo stien neodstránime, môžu spôsobovať "túlavé prúdy" v starých vedeniach a zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu i požiaru. Po ich odstránení pribudne pár peňazí do plusu, ak stré vodiče zanesieme do zberne šrotu. Opätovné použitie starých vodičov sa neodporúča. Hliníkové káble sa dnes už v bytových rozvodoch nepoužívajú a vymieňajú sa za medené. Meď má lepšiu vodivosť, životnosť a je odolnejšia voči korózii a tiež drahšia.

staré káble a zásuvky* Staré káble v zásuvkách spôsobujú skrat - dôvod na výmenu

 

Postup prác

- Odstránime staré nátery (tapety) zo stien
- Umyjeme steny
- Odstránime staré káble, skrinky, zásuvky, vypínače..
- Vysekáme (vyrežeme) nové drážky
- Osadíme krabice
- Naťaháme káble, sádrujeme
- Vyrovnáme nerovnosti cementom, stierkou..
- Vystierkujeme
- Vymaľujeme
- Zapojíme zásuvky, svetelné vypínače
- Zapojíme všetky svetlá, ističe..
- Privoláme revízneho technika

Stavebné práce pre elektrické rozvody* Odstránime staré nátery a umyjeme steny až na betón. Použijeme špachtľu, ryžák, hrubú handru na dlážku a teplú vodu. Vodou nešetríme, ale dávame pozor, aby sme nezatopili susedov a aby nezatieklo do zásuviek. Mokré práce robíme pri vypnutých ističoch, staré vedenia už môžu prerážať do stien.

 

Stavebné práce pre elektrické rozvody* Vyrovnáme nerovnosti na stenách cementovou stierkou a diery, ktoré už nebudeme potrebovať, zamurujeme tehlou. Vľavo je zamurovaný otvor po dverách do kúpeľne, ktorá bola priechodzia. Po novom bude kúpeľňa prístupná iba z chodby. V kuchyni sa tak zväčší plocha na centrálnej stene, na ktorú umiestnime kuchynskú linku.

 

voda plyn prípojky* Pri rekonštrukcii elektriky sme odstránili aj staré vodovodné a plynové prípojky a nahradili ich novými s ohľadom na budúce usporiadanie kuchynských spotrebičov - umývadlo, sporák, umývačka a práčka. Všetky spotrebiče budú zabudované v kuchynskej linke, ktorú necháme na mieru vyhotoviť výrobcovi.

 

stierkovanie* Vystierkujeme, vymaľujeme základným náterom po dôkladnom zasádrovaní káblov do drážok, zásuviek a vypínačov. Steny sú dokonale rovné a hladké s novými rozvodmi sú pripravené na inštaláciu kuchynskej linky.

 

bytový rozvádzač* Zapojíme bytový rozvádzač, ističe.. a privoláme technika, ktorý vypracuje revíznu správu.

 

Video: sekanie el drážok v tehle

Drážkovanie (vysekávanie, alebo rezanie drážok) v murive je najnáročnejšia činnosť, ktorú si vyžadujú svojpomocné stavebné práce pre nové elektrické rozvody. Sekanie do tehly ide o niečo rýchlejšie, než sekanie do betónu. Niektorí remeselníci poskytujú zvýhodnené ceny za sekanie v tehle, vraj je menej náročné. Znečistenie prachom a hlukom je v oboch prípadoch drážkovania obrovské. Tomu sa mnohí rekonštruktéri snažia vyhnúť a prácu si zjednodušiť.

Pri sekaní drážok pre elektrické káble dávame pozor, aby sme neporušili konštrukciu (statiku) stavby, najmä sedlá panelov, t.j. ich nosné plochy. Panel z betónu a železa je veľmi pevný, ale zároveň dosť krehký. Pri búchaní pneumatickým kladivom v ňom vznikajú mikrotrhliny až veľké trhliny. Pri nešetrnom búchaní môžeme pevnosť panelov výrazne narušiť. Sekáme preto opatrne vo vodorovných spojoch panelov, ktoré bývajú zatreté maltou. Pre uloženie káblov je postačujúca drážka šírky 2-3 cm, ktorú dosiahneme vysekaním spomínanej malty, alebo opatrným skosením hrany na zvislých paneloch (viď obrázok dole).

sekanie drážok

Osvedčený je spôsob citlivého sekania drážok v spojoch stropovej časti panelového bytu pre svetelné el. rozvody a v spojoch panelov podlahovej časti pre zásuvkové el. rozvody. Ak majú niektoré drážky ukryť väčší počet káblov, prispôsobíme ich šírku tejto potrebe. Sekanie s citom je nový pojem, ktorý sa uplatňuje vo vzťahu k staršej teórie elektroinštalačných zón. Hlavnou zásadou je nesekať do nosných panelov vodorovné drážky. Tým by mohlo dôjsť k narušeniu statiky stavby a prípadné nehody a škody potom znáša neodborný zhotoviteľ takáho diela.

Elektroinštalačné zóny

V starších panelových domoch, ktoré boli opatrené zapustenými elektrorozvodmi v paneloch, sa zväčša nedajú vymeniť pôvodné vodiče za nové vodiče s využitím pôvodných rúrok a drážok. Je potrebné uložiť nové vodiče do nových drážok. Posúdenie stavu panelov a pristúpenie k následnej rekonštrukcii je potrebné dobre vyhodnotiť a navrhnúť čo najšetrnejšie postupy práce. Staré predpisy takéto rekonštrukcie nezvažovali, preto je vhodné pristúpiť k novým postupom, akým je aj citlivé sekanie drážok v nových elektroinštalačných zónach. Platia rôzne predpisy a zásady, napr. že v nosných paneloch nesmiete sekať vodorovné drážky. Pred rozhodnutím o rekonštrukcii elektroinštalácie si treba osvojiť príslušné predpisy a normy. Dodržiavanie platných právnych predpisov a technických noriem STN je nutné pre bezpečnosť vašu a vašich susedov. Pozri: STN 33 2130/Z3:2002.

 

Ako si uľahčiť stavebné práce?

Aby sme nemuseli drážkovať steny a mohli sa vyhnúť tejto nepríjemnej, znečisťujúcej práci, máme k dispozícii niekoľko náhradných, uľahčujúcich a estetických riešení. Ako si uľahčiť stavebné práce pre elektrické rozvody:

El rozvody pod ozdobnými lištami

Ozdobné lišty pod plafónom alebo na okaji parkiet sú výborným krycím materiálom, pod ktorým môžeme schovať elektrické káble. Je potrebné káble iba spoľahlivo uchytiť na povrchu múrov, ideálne v dokonalých líniách pomocou nejakých úchytiek, napr. klincové príchytky kábla do betónu, hmoždinky a pod. V ponuke sú duté lišty, ktoré sú určené práve na tieto krycie účely, naviac príjemne skrášlia steny.

Elektrické rozvody pod ozdobnými lištami* Elektrické rozvody pod ozdobnými lištami

El rozvody v sádrokartóne, sádrokartónový podhľad, sieťka

Sádrokartón je výborný krycí materiál, dokonale vyhladí povrchy stien, práca s ním je jednoduchá a rýchla, drážky sa do sádrokartónu režú ľahko pomocou nožíka. Vloženie káblov a ich sádrovanie vrátane záverečných maliarskych prác sú jednoduché a rýchle, výsledok býva veľmi estetický.

sádrokartón elektro* Elektrické rozvody v sádrokartóne

Elektrické rozvody v parketových lištách

Ako som uviedol vyššie, je osvedčený spôsob viesť svetelné elektro rozvody pod stropom a zásuvkové nad podlahou. Ponúka sa estetické a na prácu jednoduché riešenie ukrytia káblov do parketových líšt, ktoré sa dnes už vyrábajú v mnohých vyhotoveniach pre tieto účely, viď obrázok. Nevýhodou sú vyššie ceny, ale ak je štandard bytu na 3+ úrovni sú parkety a podlahové lišty samozrejmosťou, potom využiť variant so skrývacím efektom na káble je zanedbateľnou položkou.

* El rozvody v parketových lištách

El rozvody v porobetóne

Výborným stavebným materiálom pre opracovanie, ako drážkovanie, je porobetón t.j. ľahký stavebný materíál typu siporex. Osobne ho využívam pri stavbe pomocných priečok. Do týchto stien z porobetónu sa ľahko vyrývajú drážky ručne s nejakým skrutkovačom, alebo podobným náradím. Káble sa vložia do drážok a zasádrujú sa. Nakoniec sa spravia omietky a maľovanie.

porobetón* Elektrické rozvody v porobetóne

 

Elektrické rozvody pod parketami

Ak máme v byte masívne parkety, môžeme využiť medzery medzi stenami a parketami na uloženie káblov s následným vypenením a zalištovaním obyčajnými parketovými lištami, ktoré sa v minulosti používali.

 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Uzemnenie elektrickej inštalácie

Poistková skrinka, bytový rozvádzač